ဗီဒီယို

ရောင်စုံအရည်ပျော်လွထည်

လွ spinneret အပြောင်းအလဲနဲ့အရည်ပျော်

လွ spinneret အပြောင်းအလဲနဲ့ 2 အရည်ပျော်

မဟုတ်ယက်ထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 2

လွ spinneret အပြောင်းအလဲနဲ့ 3 အရည်ပျော်

မဟုတ်သောရက်ထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 4

ကြိတ်ဆုံ

spunbonded spinneret အပြောင်းအလဲနဲ့

Non- ယက်ထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း